Top 10 ý tưởng lớn làm thay đổi thế giới – Số 3: Xe lửa trên một đường ray của Brennan

05-05-2018

NIENLICH - Một chiếc xe chỉ với hai bánh xe và một đường ray, nhưng bí ẩn của hoạt động cân bằng tuyệt vời đó là trọng tâm của hệ thống hướng dẫn ngày nay.

LOUIS BRENNAN (1852-1932) là một kỹ sư người Ireland-Úc, người đã nghĩ ra một phương tiện vận chuyển: chiếc xe con quay hồi chuyển có hai bánh xe ở trước xe kia, giống như một chiếc xe đạp. Ý tưởng này đã chết, nhưng nó đã làm bùng nổ một dấu vết cho một cuộc cách mạng vận chuyển đến ngày nay.

Xe lửa một đường ray.

 

Con quay hồi chuyển khai thác nguyên tắc một vật quay có xu hướng bảo tồn động lượng góc của nó: một khi nó bắt đầu quay, bánh xe của con quay hồi chuyển chống lại bất kỳ lực nào cố gắng thay đổi trục quay của nó. Brennan nhận ra rằng một con quay hồi chuyển có thể giữ đường ray một thanh (monorail) thẳng đứng và năm 1903 đã được cấp bằng sáng chế ý tưởng. Ông đã chứng minh một monorail thu nhỏ nguyên mẫu xuống tại một hội đồng Hoàng gia ở London vào năm 1907 và 'đánh thức sự ngạc nhiên của thế giới'.

Brennan tiếp tục chứng minh một phiên bản toàn diện vào năm 1909 nhưng lo ngại về an toàn đã làm nản lòng thương mại hóa của nó.

Một mô hình của tàu monorail với con trai của Louis Brennan là hành khách.

 

Về sau, sau khi làm việc trên công nghệ con quay hồi chuyển của riêng mình, Elmer Sperry ông đã mua bằng sáng chế của Brennan và tiếp tục mở Công ty Con quay hồi chuyển Sperry ở Brooklyn, New York, để theo đuổi các ứng dụng hàng hải bao gồm các con quay hồi chuyển và tàu cân bằng.

Ý tưởng của Brennan đã có ảnh hưởng và làm thay đổi bộ mặt của ngành vận tại thế giới.


Benjamin Kang - Nienlich.vn


 

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Content2 (mobil)
content2