qEmqYZKCm78.jpg

KYLUC.TV: KLG Giản Thanh Sơn triển lãm ảnh cá nhân ra mắt sách "Không ảnh đảo và bờ biển Việt Nam"

08-10-2019

KYLUC.TV: Vào sáng ngày 4/10/2019, nhiếp ảnh gia Giản Thanh Sơn đã tổ chức buổi triển lãm ảnh cá nhân và ra mắt sách "Không ảnh đảo và bờ biển Việt Nam".

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 4 của 83 trang (821 bài)Đầu<12345...>Cuối
Content2 (mobil)
content2