0_espresso-history.jpg

Những Tổ nghề nổi tiếng thế giới - Số 22: Angelo Moriondo, Luigi Bezzera, Desiderio Pavoni và Giovanni Achille Gaggia - Những người khai sinh cà phê Espresso

06-08-2019

NIENLICH.VN - Xem xét sự phổ biến và phát triển không ngừng của espresso trong những năm qua, thật ấn tượng khi biết rằng các thiết kế ban đầu của Bezzera, Pavoni và Gaggia vẫn chiếm ưu thế trong các máy espresso ngày nay.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 9 của 82 trang (814 bài)Đầu<...678910...>Cuối
Content2 (mobil)
content2