0_photo-1.jpg

Nhà khoa học Việt nghiên cứu Biển Đông trên tàu Nga

23-12-2016

Hơn 300 mẫu vật từ vùng biển Quảng Trị đến Bình Thuận đã được các nhà khoa học hai nước thu thập hơn một tháng ở độ sâu 300-400 m.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 21 của 31 trang (305 bài)Đầu<...2122232425...>Cuối
Content2 (mobil)
content2