114406_ba_pham_thi_huan_bahuan.jpg

Bà chủ Doanh nghiệp Ba Huân nhận giải thưởng của FAO

18-10-2016

Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc lần đầu tiên vinh danh một nữ nông dân Việt Nam - bà Phạm Thị Huân.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 31 của 31 trang (304 bài)Đầu<...31
Content2 (mobil)
content2