0_1362044726498-cached.jpg

Con trai của bà mẹ đan len thuê thành tỷ phú giàu thứ 8 thế giới

17-11-2016

Tỷ phú Sheldon Adelson Gary là nhà sáng lập của Adelson Foundation. Ông cũng là một nhà từ thiện, nhà đầu tư và kinh doanh biểu tượng của Mỹ.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 33 của 34 trang (334 bài)Đầu<...31323334>Cuối
Content2 (mobil)
content2