0_331223.jpg

Nguyễn An - Kiến trúc sư trưởng đại tài người Việt xây dựng Tử Cấm Thành

18-11-2016

Trong lịch sử, có người thanh niên mang thân phận tù binh, ở độ tuổi 30, đã chỉ đạo thiết kế, xây dựng lên Tử Cấm Thành - biểu tượng văn hóa cho hàng ngàn năm lịch s��. Và đó chính là Nguyễn An.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 38 của 39 trang (390 bài)Đầu<...36373839>Cuối
Content2 (mobil)
content2