0_trump.jpg

Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ rút khỏi Hiệp ước về khí hậu Paris

02-06-2017

NIENLICH - Việc thay đổi chính sách này sẽ có ảnh hưởng lớn đến môi trường và mối quan hệ của Washington với thế giới, Trung Quốc và Hoa kỳ đều có lượng khí thải toàn cầu chiếm 40%.

Content1 (mobil)
content1
Trang 4 của 22 trang (213 bài)Đầu<12345...>Cuối
Content2 (mobil)
content2