0_a0oOEHlh.jpg

Lão nông miền Tây thu chục tỷ mỗi năm từ trứng cút đóng lon xuất khẩu

20-11-2016

Từ cuối 2013 đến nay, trại chim cút Nguyễn Hồ ở Tiền Giang đã xuất sang Nhật hàng chục triệu trứng cút sạch với giá cao hơn thị trường nội địa 20%.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 41 của 43 trang (424 bài)Đầu<...414243>Cuối
Content2 (mobil)
content2