0_svv1.JPG

Sinh viên Việt Nam dùng Trí tuệ Nhân tạo để đọc văn bản cổ Nhật Bản, tương lai cho chữ Nôm

28-02-2018

NIENLICH - Lý và Nguyễn vừa học ở trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội. Nguyễn cũng tham gia vào việc sử dụng AI để giải mã các bài viết trên các phiến gỗ dài, mỏng bằng gỗ được tìm thấy từ di tích Heijo Palace cổ ở Nara.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 5 của 31 trang (304 bài)Đầu<12345...>Cuối
Content2 (mobil)
content2