0_doan-nho_HIGV.jpg

10 tác giả được trao tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật

22-02-2017

Chủ tịch Nước vừa có quyết định trao 10 giải thưởng Hồ Chí Minh và 56 giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật cho các tác giả, cụm tác giả có tác phẩm, công trình nghiên cứu xuất sắc, có nhiều đóng góp cho nền văn học, nghệ thuật nước nhà.

Content1 (mobil)
content1
Trang 6 của 21 trang (202 bài)Đầu<...678910...>Cuối
Content2 (mobil)
content2