0_tim-cook-tulane-speech-1.jpg

Tim Cook nói rằng thế hệ của ông đã thất bại về biến đổi khí hậu

20-05-2019

CEO Tim Cook của Apple cho biết thế hệ của ông thất bại về biến đổi khí hậu khi diễn thuyết với các sinh viên tại Đại học Tulane. Ông nói với các sinh viên tốt nghiệp 'xây dựng một thế giới tốt hơn' và tập trung vào các vấn đề dường như quá lớn để giải quyết.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 1 của 60 trang (595 bài)12345...>Cuối
Content2 (mobil)
content2