13 gương mặt CEO sáng giá nhất giới startup công nghệ 2015

12-12-2015

Được ca ngợi là linh hồn của mọi bộ máy, đằng sau mỗi startup đang lên là một vị CEO tài ba với bộ não luôn không ngừng vận động.


Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Content2 (mobil)
content2