Bức tranh toàn cảnh về 12 CEO quyền lực nhất trong lĩnh vực công nghệ

04-01-2016

Bên sau sự thành công của mỗi tập đoàn công nghệ nổi tiếng luôn cần có một nhà lãnh đạo tài ba. Tuy nhiên không phải bất cứ nhà lãnh đạo nào cũng là người chiến thắng trong năm 2015 vừa qua.


Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Content2 (mobil)
content2