CEO 8X của Kova kiếm tiền lần đầu khi 7 tuổi

23-11-2015

Sinh trong gia đình có truyền thống nghiên cứu khoa học, Nguyễn Duy lại chọn đường kinh doanh. Anh chia sẻ, "máu" kinh doanh của mình đã bắt đầu từ bé, với 20.000 đồng đầu tiên.


Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Content2 (mobil)
content2