CEO, diễn viên Mai Thu Huyền nhận học bổng MBA

15-10-2016

Ngày 15/9, Viện Quản trị Kinh doanh FSB thuộc Đại học FPT đã trao tặng nhiều phần học bổng cho các cá nhân xuất sắc trong đợt thi tuyển đầu vào cho khoá học Thạc sỹ Quản trị kinh doanh (MBA) 2016.

CEO, diễn viên Mai Thu Huyền nhận học bổng MBA
 

Trong đó CEO, diễn viên Mai Thu Huyền nhận được phần học bổng toàn phần cho toàn bộ khoá học tương đương với 99,5 triệu đồng.

Quỹ “Học bổng MBA dành cho nhà lãnh đạo tương lai” năm 2016 của Viện Quản trị Kinh doanh FSB lên tới 3 tỷ đồng với hơn 100 suất, được chia thành nhiều mức khác nhau.

Có 4 tiêu chí mà quỹ học bổng hướng tới, là: có thành tích tốt, có ảnh hưởng rộng, có tố chất lãnh đạo và có khả năng đóng góp cho cộng đồng doanh nhân và xã hội, trong đó, tiêu chí cuối cùng chiếm tỷ trọng cao nhất.

Xét theo 4 tiêu chí trên thì Mai Thu Huyền đáp ứng xuất sắc tất cả. Chị là người có tố chất lãnh đạo tốt, có sức ảnh hưởng rộng rãi và đặc biệt, chị là hình ảnh rất tiêu biểu, có thể đại diện cho đội ngũ học viên của Viện Quản trị Kinh doanh FSB.

 


Theo Doanh nhân Sài Gòn


 

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Content2 (mobil)
content2