Người được trả lương cao nhất của New York Times là ai?

25-03-2016

(Vietkings) Chủ tịch điều hành của tờ New York Times- Arthur “Pinch” Sulzberger Jr không phải là người được trả lương cao nhất.


Vũ Kiều - Kyluc.vn


 

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Content2 (mobil)
content2