Những CEO giỏi ngoại ngữ nhất thế giới

05-11-2015

CEO Facebook - Mark Zuckerberg tự học được tiếng Trung, trong khi người đứng đầu Nestle biết tới 6 ngôn ngữ.


Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Content2 (mobil)
content2