Top 100 doanh nhân thành đạt không bằng cấp – Số 66 John Tague - Giám đốc điều hành của Hertz Global Holdings

31-08-2018

(#NIENLICH) Là người sáng lập và lãnh đạo của một số công ty đáng chú ý nhất trên thế giới doanh nhân tài ba đã vươn lên dẫn đầu và chinh phục đế chế của mình và không có bằng đại học.

 

 

 

 

John P. Tague được bổ nhiệm làm Chủ tịch và Giám đốc điều hành, và là thành viên Hội đồng quản trị của Tập đoàn Hertz vào tháng 11 năm 2014.

 

 

Ông Tague đã phục vụ một số vai trò lãnh đạo cấp cao tại United Airlines, Inc. Tập đoàn UAL từ năm 2003 đến hết năm 2010, bao gồm Chủ tịch (2009-2010) và Phó Chủ tịch điều hành và Giám đốc điều hành (2008-2009). Từ năm 2003 đến 2008, ông là Phó Chủ tịch Điều hành Khách hàng (2003), Phó Chủ tịch Điều hành Tiếp thị, Bán hàng và Doanh thu (2004-2006), Phó Chủ tịch Điều hành và Giám đốc Doanh thu (2006-2008).

 

 

 

 

Ngay trước khi gia nhập Hertz, ông Tague là Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Cardinal Logistics Holdings. Công ty được thành lập bởi sự hợp nhất giữa Cardinal Logistics Management, Inc. và Greatwide Logistics Services, LLC, nơi ông Tague giữ chức vụ Tổng Giám đốc từ năm 2011.

 

 

Ngoài Ban Giám đốc Hertz, ông Tague hiện đang phục vụ trong Hội đồng quản trị của Choice Hotels International, Inc. Ông trước đây từng là thành viên Hội đồng quản trị của Reddy Ice Inc., Pacer International, Inc., Orbitz, ATA và United Airlines.

 

 

John Tague nghỉ hưu và thôi chức CEO tại công ty cho thuê xe Hertz Global Holdings Inc vào 2/1/2016 và được thay thế bởi Kathryn Marinello, cố vấn cấp cao của Ares Management.


Khang Nguyễn - NIENLICH.VN


 

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Content2 (mobil)
content2