0_image.jpg

Dara Khosrowshahi trở thành CEO mới của Uber

28-08-2017

NIENLICH - CEO của Expedia đã được Hội đồng quản trị Uber lựa chọn vào vị trí CEO mới của Uber sau một loạt các biến cố. Khosrowshahi đã nhận bằng thạc sỹ trong kỹ thuật điện từ Đại học Brown vào năm 1991.

Content1 (mobil)
content1
Trang 2 của 28 trang (280 bài)Đầu<12345...>Cuối
Content2 (mobil)
content2