0_ceobank-vn_ceobank_Top-100-doanh-nhan-thanh-dat-kh.jpg

Top 100 doanh nhân thành đạt không bằng cấp – Số 64: Micky Arison - Tổng giám đốc Carnival

29-08-2018

(#NIENLICH) Micky Arison đã bỏ học khi theo chương trình tại Đại học Miami và được biết đến là nhà điều hành do thám lớn nhất hành tinh.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 2 của 57 trang (569 bài)Đầu<12345...>Cuối
Content2 (mobil)
content2