0_ceobank-vn_kyluc-vn_Thomas-Edition-Nha-phat-minh.jpg

Top 100 doanh nhân thành đạt không bằng cấp – Số 53: Thomas Edition – Nhà phát minh bóng đèn

18-08-2018

(#NIENLICH) Thomas Alva Edison (1847 - 1931) là một nhà phát minh và doanh nhân người Mỹ, người đư��c mô tả là nhà phát minh vĩ đại nhất của Mỹ.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 2 của 57 trang (561 bài)Đầu<12345...>Cuối
Content2 (mobil)
content2