0_ceo4.jpg

Vì sao CEO của hãng Southwest Airlines dùng hạng ghế phổ thông?

22-11-2017

NIENLICH.VN - Câu chuyện đằng sau đó cho thấy văn hóa doanh nghiệp cũng như chất lượng của hãng Southwest Airlines được xây dựng cho nhân viên làm việc và cả khách hàng.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 2 của 32 trang (312 bài)Đầu<12345...>Cuối
Content2 (mobil)
content2