21442015_104429S100_pi-1450595911448-crop-1450595958581.jpg

CEO Google: Từ mọt sách đến ông vua công nghệ

21-12-2015

Sundar Pichai là một mẫu mực điển hình của người trẻ châu Á, lớn lên với sự trợ giúp của gia đình và bay cao bằng đam mê.

Content1 (mobil)
content1
Trang 26 của 27 trang (263 bài)Đầu<...2627>Cuối
Content2 (mobil)
content2