0_howard-schultz-big-think.jpg

Starbucks - câu chuyện về một thương hiệu, một nhân cách

04-04-2017

Cố Chủ tịch Công ty Sears Roebuck từng nói rằng, “Nếu đời cho ta một quả chanh, hãy pha thành ly nước chanh”. Đó chính xác là những gì Howard Schultz đã làm để chiến thắng được nghịch cảnh và viết nên câu chuyện Starbucks.

Content1 (mobil)
content1
Trang 3 của 26 trang (257 bài)Đầu<12345...>Cuối
Content2 (mobil)
content2