0_jack-ma2.jpg

Jack Ma, từ thầy giáo tiếng Anh nghèo đến tỷ phú thế giới

02-11-2017

Nhờ chín năm tự học tiếng Anh, Jack Ma kiếm được 12 USD một tháng với nghề giáo viên và tìm kiếm được những cơ hội lớn.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 3 của 31 trang (307 bài)Đầu<12345...>Cuối
Content2 (mobil)
content2