0_lou.jpg

Phát vỡ truyền thống giảng đường: “Nhiều bạn tôi làm ở các công ty lớn thế giới dù không có bằng đại học”

22-06-2018

Có những người chỉ phát lộ mọi tiềm năng khi đối mặt với thách thức mà không bị "đóng đinh" vào một phương pháp, hoặc nguồn kiến ​​thức nào. Với họ, đào tạo bằng cách đưa ra mọi câu trả lời sẽ chỉ ngăn cản khả năng sáng tạo.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 5 của 57 trang (561 bài)Đầu<12345...>Cuối
Content2 (mobil)
content2