0_103933451-benchestnut-27-1910x1000-1474209202522.jpg

Lời khuyên từ một CEO: "Đừng làm những gì mình thích, hãy thích những gì mình làm"

20-09-2016

Ben Chestnut – CEO hãng dịch vụ email marketing MailChimp thì nhắn nhủ tới thế hệ trẻ rằng: Hãy quên ngay lời khuyên "Hãy cứ làm những gì bạn yêu thích" đi!

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 52 của 60 trang (599 bài)Đầu<...5152535455...>Cuối
Content2 (mobil)
content2