0_12645132-446500742214222-4346995547938573731-n-146.jpg

CEO Lozi: “Làm startup, bớt lo lắng đi sẽ dễ thành công hơn”

24-04-2016

Trung quan niệm rằng, khởi nghiệp là một cuộc hành trình mà bạn sẽ liên tục thử thách mình với những khó khăn khác nhau. Và chắc chắn, trước khi tìm được con đường đúng nhất, bạn sẽ gặp hết thất bại này đến thất bại khác. Thế nhưng, không nghĩ, không sợ thất bại thì bạn sẽ chẳng bao giờ phải phải lo lắng.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 55 của 60 trang (595 bài)Đầu<...5152535455...>Cuối
Content2 (mobil)
content2