0_w620h405f1c1-files-articles-2016-1096518-nqh-5181.jpg

Doanh nhân Lã Thị Lan: Nữ lãnh đạo phải có chút... chất thép

14-04-2016

Ở tuổi 55, được ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV (2016 - 2021), bà vẫn tự tin: "Tôi cảm thấy vẫn còn đủ sức và thời gian để tiếp tục đảm trách các nhiệm v�� được giao một cách tốt nhất có thể”.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 56 của 60 trang (594 bài)Đầu<...5657585960>Cuối
Content2 (mobil)
content2