0_phuongphaplamvieckilanhunghieuquacua3thientaibillg.jpg

Phương pháp làm việc kì lạ nhưng hiệu quả của 3 thiên tài Bill Gates, Mark Zuckerberg và Elon Musk

03-10-2016

Để đạt được những hoài bão của họ chỉ với một cái đầu, họ phải làm việc không ít hơn 70 tiếng một tuần bao gồm cả kì nghỉ, thậm chí phải hi sinh những phần của cuộc sống thông thường mà nhiều người trân trọng.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 59 của 69 trang (684 bài)Đầu<...5657585960...>Cuối
Content2 (mobil)
content2