05042015_080412News_mark-1435-1446628537.jpg

Những CEO giỏi ngoại ngữ nhất thế giới

05-11-2015

CEO Facebook - Mark Zuckerberg tự học được tiếng Trung, trong khi người đứng đầu Nestle biết tới 6 ngôn ngữ.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 69 của 69 trang (685 bài)Đầu<...66676869
Content2 (mobil)
content2