0_hoa-da.jpg

Những Tổ nghề nổi tiếng thế giới - Số 19: Hoa Đà, một trong những ông tổ y học cổ truyền bật nhất Trung Hoa

26-04-2019

NIENLICH.VN - Hoa Đà được xem là vị trí bác sĩ phẫu thuật vĩ đại nhất trong l���ch sử Trung Quốc.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 1 của 22 trang (214 bài)12345...>Cuối
Content2 (mobil)
content2