Anh em Quốc Cơ - Quốc Nghiệp và hành trình "sinh tử" đầy tự hào tại Britain's Got Talent 2018

08-06-2018

Hai anh em Quốc Cơ - Quốc Nghiệp đã có những màn xiếc vô cùng nguy hiểm tại Britain's Got Talent năm nay.

Anh em Quốc Cơ - Quốc Nghiệp và hành trình sinh tử đầy tự hào tại Britains Got Talent 2018 - Ảnh 1.


Anh em Quốc Cơ - Quốc Nghiệp và hành trình sinh tử đầy tự hào tại Britains Got Talent 2018 - Ảnh 3.


Anh em Quốc Cơ - Quốc Nghiệp và hành trình sinh tử đầy tự hào tại Britains Got Talent 2018 - Ảnh 5.


Anh em Quốc Cơ - Quốc Nghiệp và hành trình sinh tử đầy tự hào tại Britains Got Talent 2018 - Ảnh 7.


Anh em Quốc Cơ - Quốc Nghiệp và hành trình sinh tử đầy tự hào tại Britains Got Talent 2018 - Ảnh 9.


Anh em Quốc Cơ - Quốc Nghiệp và hành trình sinh tử đầy tự hào tại Britains Got Talent 2018 - Ảnh 11.


Theo Kênh 14


 

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Content2 (mobil)
content2