0_truong-gia-binh.jpg

Ông Trương Gia Bình làm Chủ tịch Cộng đồng Doanh nhân FBiz

01-11-2017

Theo kế hoạch, vào ngày 4/11/2017, Viện Quản trị kinh doanh FSB sẽ tổ chức Lễ ra mắt Cộng đồng doanh nhân FBiz và Hội thảo “Kỷ nguyên Digital Transfomation – Cơ hội bứt phá cho doanh nghiệp Việt”, tại TP. Hồ Chí Minh.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 1 của 14 trang (140 bài)12345...>Cuối
Content2 (mobil)
content2