114629_GS-TS-HOANG-NGOC-HOA.jpg

GS.TS. Hoàng Ngọc Hòa - Người thầy cả đời sống trọn chữ tâm, vẹn chữ tình

01-11-2016

(Nienlich.vn) Được biết đến là người có tấm lòng bao dung, giản dị, chân thành, nhiệt tâm với công việc và nhiệt thành với mọi người. GS.TS. Hoàng Ngọc Hòa - nguyên là Viện trưởng Viện Kinh tế và Phát triển - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chính là một tấm gương mẫu mực trong sự nghiệp giáo dục nước nhà, cả cuộc đời của ông sống trọn với chữ tâm, vẹn chữ tình.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 19 của 19 trang (189 bài)Đầu<...16171819
Content2 (mobil)
content2