0_tho-1501264863794.jpg

Thành viên tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng: Giáo sư Trần Văn Thọ

18-08-2017

GS Trần Văn Thọ đang giảng dạy tại Đại học Waseda (Tokyo), từng là một trong ba người nước ngoài được mời làm thành viên chuyên môn trong Hội đồng Tư vấn kinh tế của nhiều đời Thủ tướng Nhật.

Content1 (mobil)
content1
Trang 2 của 14 trang (139 bài)Đầu<12345...>Cuối
Content2 (mobil)
content2