0_mich-quang3.jpg

Hội thảo 100 năm nhà nghiên cứu, soạn giả Mịch Quang

30-01-2018

Tại Hà Nội, Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam và Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy Văn hóa Dân tộc VN vừa phối hợp tổ chức “Hội thảo 100 năm nhà nghiên c���u, soạn giả Mịch Quang” nhân dịp ông đại thọ 100 tuổi và vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về VHNT.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 2 của 16 trang (158 bài)Đầu<12345...>Cuối
Content2 (mobil)
content2