0_gstranthodat.jpg

Thành viên tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng: Giáo sư Trần Thọ Đạt

19-08-2017

GS-TS Trần Thọ Đạt là Hiệu trưởng Đại học Kinh tế Quốc dân. Gần đây, ông tập trung nghiên cứu sâu hơn về vai trò của giáo dục, của vốn con người đối với tăng trưởng kinh tế, kinh tế học biến đổi khí hậu, kinh tế môi trường...

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 2 của 14 trang (140 bài)Đầu<12345...>Cuối
Content2 (mobil)
content2