0_Maya_Angelou.png

Google kỷ niệm ngày sinh Maya Angelou: Bà là ai?

05-04-2018

Maya Angelou (sinh ngày 4/4/1928 - mất ngày 28/5/2014) là một nữ văn sĩ người Mỹ, người cũng từng được suy tôn là "Nữ thi hào da đen".

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 3 của 19 trang (183 bài)Đầu<12345...>Cuối
Content2 (mobil)
content2