0_tran-du-lich-1447117319.jpg

Thành viên tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng: TS. Trần Du Lịch

22-08-2017

TS. Trần Du Lịch từng là Chủ nhiệm chương trình Đổi mới cơ chế quản lý kinh tế TPHCM, có hơn 20 năm gắn bó với các chương trình, đề án phát triển và đổi mới cơ chế quản lý của TPHCM, nhiều năm liền là thành viên Hội đồng tư vấn Chính sách tài chính - tiền tệ Quốc gia.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 6 của 19 trang (183 bài)Đầu<...678910...>Cuối
Content2 (mobil)
content2