0_le-nguyen-triet.jpg

Chuyện nhà khoa học Đài Loan nhận giải Nobel Hóa học từ chối cương vị thủ tướng

20-12-2017

“Tôi không nghĩ mình là người toàn năng. Thương lượng chính trị không phải là chuyên môn của tôi” - là chia sẻ của nhà khoa học Lý Nguyên Triết khi được đề cử vào vị trí Thủ tướng Đài Loan.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 6 của 20 trang (192 bài)Đầu<...678910...>Cuối
Content2 (mobil)
content2