0_f66d6536-2367-11e7-8138-2e995a9a3302.jpg

Top 100 công ty cung cấp dịch vụ hàng đầu thế giới - Phần 7:Top 5 công ty kiểm toán hàng đầu thế giới

25-09-2017

Vietkings - Mỗi năm các công ty kiểm toán lớn nhất thế giới đều có sự tăng trưởng tương đối về mặt quy mô thông qua các thương vụ mua bán và sát nhập “bất tận”, và cho dù có nhiều thay đổi trong thành phần các công ty thì vị trí tiên phong vẫn thuộc về 5 cái tên dưới đây.

Content1 (mobil)
content1
Trang 1 của 21 trang (204 bài)12345...>Cuối
Content2 (mobil)
content2