Microsoft ra mắt bộ phận chăm sóc sức khoẻ mới dựa trên phần mềm trí tuệ nhân tạo

03-10-2017

NIENLICH - Bộ phận này là một phần của cam kết 'chuyển đổi chăm sóc sức khoẻ' bằng cách sử dụng các công nghệ như máy học và điện toán đám mây của Microsoft.

Microsoft đang thiết lập một bộ phận chăm sóc sức khoẻ mới tại cơ sở nghiên cứu Cambridge. Bộ phận này là một phần trong kế hoạch sử dụng phần mềm trí tuệ nhân tạo để xâm nhập vào thị trường y tế.

Microsoft, gã khổng lồ về máy tính, đã tạo ra bộ phận này như là một phần của cam kết 'chuyển đổi chăm sóc sức khoẻ' bằng cách sử dụng các công nghệ như máy học và điện toán đám mây.

Kế hoạch nghiên cứu của công ty bao gồm các hệ thống giám sát có thể giúp giữ cho bệnh nhân khỏi phụ thuộc vào bệnh viện và cảnh báo họ một cách kịp thời về các vấn đề sức khỏe, và các nghiên cứu lớn về bệnh như tiểu đường.

Ian Buchan sẽ đứng đầu bộ phận chăm sóc sức khoẻ tại Microsoft Research

 

Microsoft đã thuê nhà nghiên cứu Iain Buchan, cựu giáo sư lâm sàng về tin học y tế công cộng tại Đại học Manchester, để lãnh đạo bộ phận nghiên cứu y tế. Trong vai trò là một bác sĩ và nhà khoa học dữ liệu, ông đã nghiên cứu cách thức dữ liệu có thể cải thiện chăm sóc sức khỏe trong 25 năm qua trong các thiết lập lâm sàng và học thuật.

Buchan cho biết nghiên cứu của nhóm có thể bao gồm phát triển các công cụ phân tích dự đoán và các hệ thống thông tin sức khoẻ cá nhân, cũng như sử dụng các biện pháp can thiệp mục tiêu.


Benjamin Kang - Nienlich.vn


 

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Content2 (mobil)
content2