0_TongThe_2.jpg

Phim truyện truyền hình TFS: 25 năm hình thành và phát triển

18-10-2016

Được thành lập từ năm 1991, Hãng phim Truyền hình (TFS) thuộc Đài Truyền hình TP. Hồ Chí Minh, là một trong những hãng phim truyền hình tiên phong trong việc sản xuất phim, đặc biệt là mảng phim truyện. Đến nay, hai mươi lăm năm đã trôi qua (18/10/1991 – 18/10/2016) kể từ mùa thu năm 1991 khi những sản phẩm của Hãng phim Truyền hình chính thức mang tên TFS (tức Hãng phim Truyền hình)

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 22 của 22 trang (217 bài)Đầu<...2122
Content2 (mobil)
content2