0_facebook_security_fb.jpg

Kể từ tháng 10, phải đăng ký trước khi đọc báo trên Facebook

20-07-2017

Facebook đã sẵn sàng triển khai dịch vụ cho phép các tòa soạn thu phí đọc giả khi họ truy cập vào các bài báo trên mạng xã hội n��y.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 6 của 24 trang (234 bài)Đầu<...678910...>Cuối
Content2 (mobil)
content2