0_00(2).jpg

Homi J BHabha: Nhà kiến tạo

25-06-2018

Sir Chandrasekhara Venkata Raman - người tìm ra tán xạ Raman và được trao giải Nobel vật lý năm 1930, dù hiếm khi khen ngợi ai cũng dành cho Homi J Bhabha- một trong số nhà kiến tạo Ấn Độ, một biệt lệ khi gọi ông là Leonardo de Vinci của Ấn Độ.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 3 của 12 trang (117 bài)Đầu<12345...>Cuối
Content2 (mobil)
content2