0_huynh_my_hang.jpg

Những nhà khoa bảng hàng đầu gốc Việt – Khoa học tự nhiên: Tiến sĩ, nhà hóa học My Hang V. Huynh

28-07-2017

NIENLICH - My Hang Huynh là một nhà khoa học làm việc ở ranh giới của hóa học hữu cơ và vô cơ để đưa ra các kỹ thuật mới tổng hợp các hợp chất năng lượng cao.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 5 của 10 trang (92 bài)Đầu<12345...>Cuối
Content2 (mobil)
content2