0_doan-van-khanh.jpg

Đoàn Văn Khanh: Một nông dân Việt Nam nhận bằng Tiến sĩ danh dự của Mỹ

06-02-2018

Đây là học vị ghi nhận các công trình nghiên cứu về lĩnh vực y học cổ truyền của ông Đoàn Văn Khanh đã được ứng dụng có hiệu quả.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 6 của 13 trang (121 bài)Đầu<...678910...>Cuối
Content2 (mobil)
content2