0_olympia.jpg

Những người đầu tiên thi Olympic Toán quốc tế năm 1974 giờ ra sao?

26-07-2017

PGS.TSKH Vũ Đình Hòa kể những người đầu tiên tham dự Olympic Toán quốc tế trong bối cảnh đất nước chưa thống nhất, còn nhiều khó khăn, nhưng tình yêu với Toán học luôn sâu đậm.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 6 của 10 trang (100 bài)Đầu<...678910>Cuối
Content2 (mobil)
content2