0_time-100-2017-narendra.jpg

TIME – Top 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới năm 2017 – Lãnh đạo: Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi

01-09-2017

NIENLICH – Narendra Modi là một nhà dân tộc chủ nghĩa Ấn Độ và là một thành viên của Tổ chức Tình nguyện Dân tộc (RSS). Ông được ca ngợi vì các chính sách kinh tế của ông tạo ra môi trường cho tăng trưởng kinh tế ở mức cao tại Gujarat.

Content1 (mobil)
content1
Trang 1 của 5 trang (42 bài)12345>Cuối
Content2 (mobil)
content2