0_Abraham-Lincoln-edh-180213.jpg

Sự Kiện Kỷ Niệm – 04.03.2019 – Kỷ niệm 158 năm ngày Abraham Lincoln nhậm chức Tổng thống, năm 1861

04-03-2019

(WORLDKINGS.ORG - Kyluc.vn) Vào ngày này năm 1861, Abraham Lincoln trở thành vị Tổng thống thứ 16 của nước Mỹ. Trong bài diễn v��n nhậm chức của mình, Lincoln đã bày tỏ thiện chí với miền Nam, nhưng cũng nói rõ ý định thực thi luật liên bang ở các tiểu bang đã ly khai.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 1 của 9 trang (83 bài)12345...>Cuối
Content2 (mobil)
content2