131668_ty-phu-Bernard-Arnault.jpg

Ông chủ Louis Vuitton vượt Bill Gates thành người giàu thứ nhì thế giới

17-07-2019

Tổng tài sản của Bernard Arnault vừa đạt 107,6 tỷ USD, nhiều hơn Gates 200 triệu USD.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 1 của 10 trang (100 bài)12345...>Cuối
Content2 (mobil)
content2