0_3-2538-1488170315.jpg

Nhật hoàng Akihito - Hoàng đế gần gũi của người dân

28-02-2017

Là người có tư tưởng gần dân, Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko đã nỗ lực hết mình để đoàn kết người dân Nhật Bản vượt qua những thời khắc khó khăn.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 11 của 12 trang (113 bài)Đầu<...1112>Cuối
Content2 (mobil)
content2