0_0000.jpg

Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh giữ quyền Chủ tịch nước

23-09-2018

Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh giữ chức quyền Chủ tịch nước cho đến khi Quốc hội bầu ra Chủ tịch nước mới.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 3 của 9 trang (90 bài)Đầu<12345...>Cuối
Content2 (mobil)
content2