0_trandinhthien.jpg

Thành viên tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng: PGS, TS. Trần Đình Thiên

13-08-2017

PGS, TS. Trần Đình Thiên là Viện trưởng Viện kinh tế Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng khoa học Viện Kinh tế Vi���t Nam, Tổng biên tập tạp chí “Nghiên cứu Kinh tế”, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách tài chính - tiền tệ quốc gia.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 4 của 7 trang (67 bài)Đầu<12345...>Cuối
Content2 (mobil)
content2