0_000-nguyen-manh-hung_gkmo.jpg

Ông Nguyễn Mạnh Hùng làm Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông

24-10-2018

Sáng 24/10, với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã phê chuẩn việc bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 5 của 12 trang (116 bài)Đầu<12345...>Cuối
Content2 (mobil)
content2