0_ts-Khai.jpg

Bổ nhiệm nhân sự các Bộ: Công an, Tài chính, Ngoại giao, Y tế, Giáo dục

13-07-2017

Lãnh đạo các Bộ: Tài chính, Công an, Ngoại giao, Y tế, Giáo dục và Đào tạo vừa các trao quyết định bổ nhiệm nhân sự một số đơn vị.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 5 của 7 trang (68 bài)Đầu<12345...>Cuối
Content2 (mobil)
content2