0_barack.jpg

Những công việc đầu tiên của 16 tổng thống Mỹ

01-10-2016

Tổng thống Barack Obama từng là người xúc kem, Bill Clinton bán hàng tạp hóa trong khi Lyndon B. Johnson từng đi đánh giày.

Content1 (mobil)
content1
  • 0_bv.jpg

    Tổng giám đốc Nestlé Việt Nam: Giữ gìn niềm say mê nông nghiệp

    03-08-2016

    Hai mươi bốn năm làm việc cho Nestlé ở nhiều thị trường khác nhau nhưng với Tổng giám đốc Nestlé Việt Nam, ông Ganesan Ampalavanar, Việt Nam là nơi làm việc thú vị nhất vì nơi đây có nhiều thách thức và công việc phải làm. Trong đó, cải thiện năng suất cho cây cà phê và nâng cao thu nhập cho nông dân là hai việc ông đặt nhiều tâm huyết và cũng nhận được từ đó nhiều niềm vui.

Trang 5 của 5 trang (42 bài)Đầu<12345
Content2 (mobil)
content2