0_trandinhthien.jpg

Thành viên tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng: PGS, TS. Trần Đình Thiên

13-08-2017

PGS, TS. Trần Đình Thiên là Viện trưởng Viện kinh tế Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng khoa học Viện Kinh tế Việt Nam, Tổng biên tập tạp chí “Nghiên cứu Kinh tế”, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách tài chính - tiền tệ quốc gia.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 5 của 8 trang (77 bài)Đầu<12345...>Cuối
Content2 (mobil)
content2