0_nu-hieu-truong-dai-hoc-harvard.jpg

Hiệu trưởng Harvard, người phụ nữ quyền lực của thế giới

23-03-2017

Xếp thứ 33 trong 100 phụ nữ quyền lực thế giới do tạp chí Forbes bình chọn năm 2014, Hiệu trưởng Harvard Drew Gilpin Faust là hình mẫu phụ nữ hiện đại không giới hạn khả năng bản thân bằng lối suy nghĩ của xã hội.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 6 của 7 trang (68 bài)Đầu<...67>Cuối
Content2 (mobil)
content2