0_PMLeeHsienLoongSpeechNhaSing.jpg

Tề gia, trị quốc và ứng xử quân tử của ông Lý Hiển Long

17-07-2017

Mâu thuẫn trong gia đình Thủ tướng Singapore tiếp tục nóng với việc phe đối lập biểu tình đòi điều tra, nhưng từ đầu đến cuối ông Lý Hiển Long đã hành xử theo cốt cách của một quân tử.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 6 của 8 trang (79 bài)Đầu<...678>Cuối
Content2 (mobil)
content2