0_sxSLL693.jpg

Wendy Benjamininson - Nhân viên cao cấp mới của hãng AP

20-07-2017

NIENLICH - Wendy Benjamininson từng là biên tập viên của Texas News tại AP kể từ tháng 7 năm 2006. Bà bắt đầu sự nghiệp báo chí của mình vào năm 1984 tại The Washington Times.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 7 của 9 trang (90 bài)Đầu<...6789>Cuối
Content2 (mobil)
content2