0_b61f61bb050e408aa38c20d44807ba0d.jpg

Những doanh nhân tài năng "quá tuổi nghỉ hưu" lớp trẻ "đuổi không kịp"

26-10-2016

Họ là những doanh nhân tài năng đã gây dựng nên những thương hiệu Việt lớn mà tên tuổi vượt qua biên giới quốc gia. Ngoài đời nhiều người đã lên ông, lên bà, nhưng họ vẫn là những trụ cột không thể thiếu vắng trong đội ngũ lãnh đạo doanh nghiệp.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 8 của 8 trang (77 bài)Đầu<...678
Content2 (mobil)
content2