0_TTUT-PGS-TS-Ngo-Dang-Thuc-tiep-chuyen-phong-vien.jpg

Thầy thuốc ưu tú, PGS. TS. Ngô Đăng Thục: “Với tôi, còn sức là còn làm việc và cống hiến”

23-11-2016

(Nien lịch.vn) Thầy thuốc ưu tú, PGS. TS. Ngô Đăng Thục chính là một trong tấm gương sáng, tiêu biểu cho người thầy thuốc Việt Nam. Với những nỗ lực không ngừng trong công việc đã giúp ông hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, có nhiều cống hiến cho nền y học nước nhà.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 8 của 8 trang (80 bài)Đầu<...678
Content2 (mobil)
content2